Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
  • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

  • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
  • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

24 augustus 2021

Twenterand ontdekt quickscan sROI voor sociale bijbaan

Geld stoppen in situaties waarin er geen indicatie voor zorg is – dat wil de gemeente Twenterand best. Maar wat zijn nou de effecten daarvan? De geldboom groeit immers niet tot in de hemel. Om die reden deed de gemeente mee aan de masterclass quickscan sROI (social return on investment). Dat leverde nuttige kennis op en houvast voor de toekomst.

Pilot sociale bijbaan verkennen

Jongeren zelfredzaam maken via een bijbaan. Dát was het doel van de pilot die de gemeente Twenterand onderzocht via de quickscan sROI. Hiervoor keek ze of het aanslaat om vanuit het bedrijfsleven een leerwerkbedrijf en zorg op een andere manier met elkaar te verbinden. “We wilden de maatschappelijke en economische waarde hiervan weten”, vertelt een medewerkster beleid sociaal domein, deelneemster aan de cursus.

Aanleiding

De gemeente deed al eerder ervaring op met de quickscan voor gezinswerk. Ze onderzocht toen of het loont om geld te stoppen in lokaal gezinswerk zonder dat er indicatie is.

Uitkomsten voor Twenterand

Voor de pilot over de bijbanen ontdekte de gemeente dankzij de masterclass: “De sROI gaf goed inzicht in de kosten en baten, in maatschappelijk opzicht. We konden de resultaten van de extra hulp onderbouwen met cijfers en hebben nu een versie sROI 1.0; een mooi gespreksmodel over deze pilot om deze samen met partners te verkennen.”

Vaker quickscan gebruiken

De gemeente én de deelnemende ambtenaren aan de masterclass waren hier blij mee. “De onderzoeksmethode helpt met inzicht krijgen in welke effecten verschillende voorzieningen hebben. Als gemeente willen we deze methode nu vaker inzetten. Dankzij de training kunnen we daar nu zelf mee aan de slag.”

Voordelen die de gemeente ervoer

  • Goed inzicht in de problemen
  • Financiën beter inzichtelijk te maken, extra belangrijk in de politiek
  • Sterker teamgevoel door inzicht samen met collega te krijgen; heel nuttig voor draagvlak

Zelf ervaring opdoen met de quickscan?

Binnenkort start een nieuwe masterclass quickscan sROI. Hou deze website in de gaten.

Meer weten?

Bekijk meer ervaringen van cursisten en de complete video met deelnemersresultaten:

Boeiende uitkomsten masterclass quickscan sroi