Twenterand ontdekt quickscan sROI voor sociale bijbaan

Geld stoppen in situaties waarin er geen indicatie voor zorg is – dat wil de gemeente Twenterand best. Maar wat zijn nou de effecten daarvan? De geldboom groeit immers niet tot in de hemel. Om die reden deed de gemeente mee aan de masterclass quickscan sROI (social return on investment). Dat leverde nuttige kennis op en houvast voor de toekomst.

Pilot sociale bijbaan verkennen

Jongeren zelfredzaam maken via een bijbaan. Dát was het doel van de pilot die de gemeente Twenterand onderzocht via de quickscan sROI. Hiervoor keek ze of het aanslaat om vanuit het bedrijfsleven een leerwerkbedrijf en zorg op een andere manier met elkaar te verbinden. “We wilden de maatschappelijke en economische waarde hiervan weten”, vertelt een medewerkster beleid sociaal domein, deelneemster aan de cursus.

Aanleiding

De gemeente deed al eerder ervaring op met de quickscan voor gezinswerk. Ze onderzocht toen of het loont om geld te stoppen in lokaal gezinswerk zonder dat er indicatie is.

Uitkomsten voor Twenterand

Voor de pilot over de bijbanen ontdekte de gemeente dankzij de masterclass: “De sROI gaf goed inzicht in de kosten en baten, in maatschappelijk opzicht. We konden de resultaten van de extra hulp onderbouwen met cijfers en hebben nu een versie sROI 1.0; een mooi gespreksmodel over deze pilot om deze samen met partners te verkennen.”

Vaker quickscan gebruiken

De gemeente én de deelnemende ambtenaren aan de masterclass waren hier blij mee. “De onderzoeksmethode helpt met inzicht krijgen in welke effecten verschillende voorzieningen hebben. Als gemeente willen we deze methode nu vaker inzetten. Dankzij de training kunnen we daar nu zelf mee aan de slag.”

Voordelen die de gemeente ervoer

  • Goed inzicht in de problemen
  • Financiën beter inzichtelijk te maken, extra belangrijk in de politiek
  • Sterker teamgevoel door inzicht samen met collega te krijgen; heel nuttig voor draagvlak

Zelf ervaring opdoen met de quickscan?

Binnenkort start een nieuwe masterclass quickscan sROI. Hou deze website in de gaten.

Meer weten?

Bekijk meer ervaringen van cursisten en de complete video met deelnemersresultaten:

https://www.vitaaltwente.nl/kennisbanken/boeiende-uitkomsten-masterclass-quickscan-sroi/