Vodcast: impact van zorg op technologie

Vodcast: impact van zorg op technologie

Waar zorg en technologie samenkomen, ontstaan nieuwe (zorg)werelden. Maar wat is dan de impact op de werkelijkheid zoals we die al zo lang kennen? Vitaal Twente-voorzitter Miriam Vollenbroek deelt haar kijk hierover in een  vodcast van...
Preventiecampagne, app en marketing automation

Preventiecampagne, app en marketing automation

Op 17 september vond het update-webinar plaats van Vitaal Blijven. Hierin stonden we stil bij 3 dingen. Allereerst bij het belang van preventie in de regio. Daarnaast bij de uitdaging om de juiste mensen te vinden en te binden. En tot slot: hoe kunnen we het platform...