Toetsingskader “inzet van eHealth door zorgaanbieders”

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

Op basis van het opgestelde pakket van eisen heb je goed voor ogen welke technologie je zoekt en nodig hebt binnen jouw organisatie. Wanneer je technologie wilt gaat inzetten binnen de zorg is het goed om bewust te zijn van het toetsingskader “inzet van eHealth door zorgaanbieders”. In dit toetsingskader vormt voor IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) het uitgangspunt voor het toezicht op de juiste randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders. Onder e-health verstaat IGJ de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren.

Om het aanbod van technologie goed te kunnen vergelijken is het ook van belang om wanneer mogelijk met verschillende aanbieders om tafel te gaan. Kies voor de aanbieder die de technologie kan leveren die het beste aansluit bij je eigen pakket van eisen.