Verslag en presentaties lunchbijeenkomst PGO – Hoe staat het er voor?

Er wordt in Nederland veel gesproken over het PGO. Een PGO is een persoonlijke gezondheidsomgeving (app of website) waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en actief aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Je kunt je medische gegevens verzamelen en beheren. En deze ook delen met anderen. Zo houd je grip op je gezondheidsgegevens. Van behandeling en labuitslagen tot medicatie en inentingen. Deze gegevens blijven je  hele leven bereikbaar (www.medmij.nl/pgo). Het klinkt fantastisch.

Op 18 december heeft Vitaal Twente tijdens haar lunchbijeenkomst stil gestaan bij een PGO en dit van verschillende kanten belicht.

Marloes Sanders van IZIT nam ons mee in de landelijke ontwikkelingen en schetste de noodzaak en toegevoegde waarde van een PGO vanuit haar persoonlijke ervaringen opgedaan tijdens de zwangerschap.

Vervolgens vertelde Jerry Fortuin over de aanpak in Gelderland. Hij benadrukte het belang van de triple aim en vooral regionaal gestemde acties tussen (zorg)organisaties en branches om stappen voorwaarts te maken. Jerry geeft aan dat zorgprofessionals en patiënten en (vervolgens) zorgorganisaties primair aan zet zijn. In de Achterhoek werken ze vanaf begin 2017 met een model van trekkers en volgers. Ze zijn nu aanbeland in een fase waarin ze een Informatieberaad Zorg Achterhoek inrichten en inregelen. Wel treedt men in de Achterhoek af en toe buiten gebaande paden om voortgang te bereiken. Zijn advies: bundeling en synergie in de regio moet vanuit de zorginhoud plaatsvinden en niet primair vanuit het ICT domein. Vitaal Twente kan daarin mogelijk vanuit zorginhoud een rol pakken.

Na dit enerverende verhaal nam Astrid Egbertzen het stokje over. Zij gaf een doorkijkje in de lessons learned binnen de proeftuin in Twente. Er blijkt een lange adem nodig en er moet op veel vlakken werk verzet worden. Zo sluiten Informatie standaarden en diverse VIPP programma’s onvoldoende op elkaar aan, is er onvoldoende aandacht voor de infrastructuur van digitale gegevens uitwisseling en onvoldoende aandacht voor business models. Kortom, er is heel veel werk verzet maar tot nu toe heeft nog geen patiënt geprofiteerd.

Als laatste nam Renske Trul het woord vanuit de Patiëntenfederatie en benadrukte ondanks de energie die het vergt om voorwaarts te komen nogmaals het belang van een PGO. Ze liet een aantal voorbeelden zien waar het op kleine schaal al wel gelukt is. Kortom: een PGO is van groot belang maar er is nog een lange weg te gaan. Om hiertoe te komen moeten we regionaal samenwerken, vanuit de inhoud starten en een lange adem hebben. Daar bovenop komt dat we misschien af en toe wat minder braaf moeten zijn om stappen voorwaarts te maken.

Presentaties:

presentatie Carintreggeland proeftuin PGO

Get_Real_Health_Presentation Algemeen

Presentatie Patiëntenfederatie Nederland