Vitaal Oud – de balans van 2020

Op 21 januari maakten we tijdens de Partnerdag de balans op van het thema Vitaal Oud. Nicole Ketelaar (Saxion), vervangend kartrekker van dit thema, deelde waar we nu staan.

D’r an met dementie?

In 2020 keken we waar we van betekenis kunnen zijn als het gaat om ouderdom en gezondheidproblemen. Dementie kwam hiervoor in beeld, omdat het een complexe aandoening is waarbij veel vragen spelen.

…of een bredere focus?

Tijdens de partnerdag bevestigden mensen dat dementie een enorm belangrijk vraagstuk is. Tegelijkertijd vonden deelnemers dat er rondom Vitaal Oud nog meer en bredere vraagstukken liggen. Zoals eigen regie houden en langer thuis blijven wonen. Hoe en hoeveel we de focus aan de ene kant breder en aan de andere kant scherper stellen, krijgt de komende tijd prioriteit.

Plannen 2021

Dit jaar gaan we met het onderwerp dementie het volgende doen, in deze volgorde:

  1. Missie/visie scherper stellen
  2. Activiteitenplan maken
  3. Samenwerken met bestaande partijen (zoals Dementie Twente en Samenwerkingsagenda Twente)
  4. Met de doelgroep om tafel (ouderen, mantelzorgers)

Ga hier naar de terugblik op de algemene balans Vitaal Twente tijdens de partnerdag 2020.

Ouder worden