Vitaal Twente: terug- & vooruitblik via 7 vragen

Per 1 januari gaan we samen verder met de TZA. Een mooi moment voor een terug- en vooruitblik. Wat hebben we in 6 jaar bereikt? Hoe zien we de toekomst? Vitaal Twente-voorzitter Pascal Heynen neemt je mee via 7 vragen en antwoorden. De belangrijkste conclusie: “We raakten met elkaar in gesprek op een manier waardoor meerwaarde ontstond. Hierdoor hebben we partijen bij elkaar gebracht, kennis en wegwijzer-stappen ontwikkeld. Die laatste 2 blijven zelfs nog 2 jaar online beschikbaar voor iedereen.”

Hoe kijk je terug op wat Vitaal Twente heeft bereikt?

“Sinds onze oprichting is er veel meer aandacht voor het belang en de implementatie van technologie bij gezondheidsbevordering. Dat geldt ook voor de complexiteit van de invoering van technologie. Alles met elkaar is het een ingewikkeld vraagstuk; ook omdat het te maken heeft met samenwerken en professionals meenemen in wat er gebeurt.”

Waar ben je het meest trots op?

“Ik ben er vooral trots op dat we heel veel kleinere bijeenkomsten organiseerden waar mensen met elkaar in gesprek raakten. Zoals bij de Vitaal Cafés, refereersessies en andere vormen. Daar waren de momenten waarin mensen elkaar inspireerden en kennis uitwisselden. Er ontstonden dingen op het meest complexe niveau, omdat mensen over sectoren heen keken; bijvoorbeeld bij VVT en Roessingh Research and Development. Zo ontwikkelden we kennis én de wegwijzerstappen voor wie wil starten met implementeren of doorontwikkelen van zorgtechnologie.”

Wat verwacht je voor de toekomst van de zorg in Twente?

“Je hebt elkaar nodig, je móet elkaar vinden. Twente heeft hiervoor een goede uitgangspositie. In de Twentse Koers wordt erg veel gedaan in de relatie gezondheid en welzijn, de Twenteboard ziet gezondheid bijvoorbeeld als belangrijk thema. Meerdere gemeenten hebben sterke wethouders ; de zorgpartijen komen in actie in actie met het regioplan. Daarnaast hebben we een verzekeraar met de focus op Twente én we hebben noaberschap. We komen elkaar dus op meer momenten en niveaus tegen: van werkvloer tot directie. Daarin zit de kracht van onze regio. Ik hoop dat we elkaar blijven opzoeken en elkaars kracht blijven gebruiken.”

‘Je hebt elkaar nodig, je móet elkaar vinden’

Pascal Heynen

Waarover maak je je zorgen binnen de zorg?

“Mijn grote zorg zit in het vasthouden van goede mensen, vooral verpleegkundigen. Ik zie wél kansen als je dit koppelt met het sociaal domein; een positieve gezondheid kan hier een belangrijke rol in spelen, het bruto Twents geluk. Technologie kan de zorg immers wel ondersteunen, maar uiteindelijk gaat het om de professionals die zich gewaardeerd en gezien voelen. Het programma TAZ Twente – Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn – focust hier op”

Welke rol hebben partners van Vitaal Twente voor de toekomst?

“We moeten elkaar hierin blijven opzoeken en kennis en expertise blijven ontwikkelen. Of dat nou via de sroi van Roessingh Research and Development is, of via TechMed of een lectoraat of practoraat van Saxion of ROC van Twente, als we maar samen blijven ontwikkelen. Dat is wat ik onze partners hierin gun. Ieder heeft hierin een rol te spelen, van financier en  kennisinstellingen tot de feitelijke zorgorganisaties zelf.”

Vanaf januari verder vanuit de TZA, wat mag Twente verwachten?

“De afgelopen tijd keken hoe we het proces rondom zorgtechnologie verder kunnen brengen en elkaar kunnen ondersteunen. De uitkomst was duidelijk: door nog meer krachten te bundelen. In de periode rondom onze oprichting ontstond ook de TZA en bijvoorbeeld het TechMed Centre; op meer plekken wordt dus expertise ontwikkeld. Onze goede basis brengen we onder bij de TZA, die dus de taken van ons meeneemt. Hierdoor organiseren we met elkaar de volgende stap. In de volgende fase versterken en verbinden we de ontwikkelde expertise.”

Terugkijkend, wat vind je het allermooiste resultaat?

“Partijen die naast elkaar werkten, werken nu meer samen: van zorgverzekeraar en kennisinstellingen tot zorgpartijen. Dat vind ik het allermooiste. Daardoor hebben we in Twente grotere stappen gezet dan wanneer we dat niet met elkaar hadden gedaan. En alle kennis die hierdoor ontstond, blijft nog 2 jaar op onze website beschikbaar.”