VR: vreemd of juist handig voor de zorg?

Weten hoe het is om een verstandelijke beperking of dementie te hebben– dát kon je ervaren tijdens ons ledenevent. In november hielden we dit event samen met TAZ Twente en de TZA Twente. Onderdeel hiervan was de workshop ‘Anders leren, ervaar VR en AR als leerinterventie’. Wat dit opleverde? Eyeopeners, zo maakten de deelnemers duidelijk.

Simulatie in virtuele wereld

Kim Leushuis (Projectmedewerker Innovatie en Waardenwerk bij Aveleijn) bracht deze middag een flink aantal VR-brillen mee. Samen met onder meer Iris Hudepohl (adviseur Leren en Academie van de TZA) en enkele studenten begeleidde ze de deelnemers in de simulaties. Wie zo’n bril opzette, kreeg een virtuele wereld te zien. Daarin moesten de deelnemers een paar eenvoudige opdrachten uitvoeren als dementerende of als iemand met een licht verstandelijk beperking. Dit bleek nog niet zo simpel te zijn.

Handig hulpmiddel voor scholing

De reacties waren na afloop enthousiast. De een zei: “Ik ervoer hoe een ander de wereld beleeft en dat opende wel mijn ogen.” De ander noemde VR echt een nuttig hulpmiddel en sprak vol lof over de scholingsmogelijkheden hiermee. En een derde vertaalde de kennis meteen naar eigen handelen: “Ik weet nu dat ik niet meer zo veel vragen tegelijk moet stellen aan iemand met een verstandelijke beperking.”

Manier om bewust te worden

Iedereen was het er sowieso over eens dat de virtuele simulatie een enorme bewustwording opleverde. “Wat apart om te ervaren dat er óver je gepraat wordt in plaats van mét je. Nu ben ik beter voorbereid in het contact met iemand met een beperking.”

Meer modules voor simulaties

Trainster Iris Hudepohl legde uit dat er talloze simulatiemodules zijn: van ervaren hoe discriminatie werkt tot huiselijk geweld. Ook voor dementie ontdekten de aanwezigen hoe de VR-bril uitstekende leermogelijkheden biedt.

Best gewaardeerde onderdeel van event

Na afloop vulden de deelnemers van het event hun waardering in, voor de workshop en het totale event. De deelnemers die de VR-workshop als eyeopener noemden, gaven het event een 6,6 op een schaal tot 7. Daarnaast waren de workshop Data heeft een beter idee van Steven Verkuil en het openingsverhaal met de workshop rondom stappen voor verandering van Tabo Goudswaard voor veel deelnemers waardevolle eyeopeners. En hoe je hybride zorg, live en op afstand, laat werken? Dat kwam aan bod in de workshop van Carlijn Pierik (Livio) Mirije van Dijk (MST). Ook van déze kennis profiteer je nog dankzij de praktische tips en uitkomsten die we optekenden.