Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Hebt u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.
  Ik heb de privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

20 december 2021

Wat vind jij dat zij moeten beslissen?

Waar moet het in Twente op aan als het gaat om de zorg aan onder meer ouderen? En aan preventie voor andere Tukkers om gezond te blijven? Praat daarover online mee op 26 januari, samen met de Twentse gemeenten, GGD, provincie Overijssel en Menzis.

Aanleiding

De genoemde partijen werken samen aan de Twentse Koers (voorheen de Integrale Samenwerkingsagenda Twente). Hun basisafspraken en randvoorwaarden staan in een framework. De volgende fase? De inhoud laden en focussen. Samen met u onderzoeken zij op 26 januari waar de behoeftes liggen binnen de thema’s van de Twentse Koers. Belangrijkste uitgangspunt daarbij? Samenwerking en verbinding met het sociale en medische domein.

Interactieve webinars

Tijdens verschillende interactieve webinars kijkt u samen met de Twentse Koers naar domeinoverstijgende samenwerking rondom gezondheid, ondersteuning en zorg. Het eerste webinar is gezamenlijk; daarna kiest u uit een van de thema’s. In totaal zijn er daarna 4 webinars/thema’s, waarbij u hieronder de zorggerelateerde items ziet. De organisatie legt hierbij ook de verbinding met Twente Beter. Inschrijven voor meerdere webinars is mogelijk. 

 • Twentse Koers – 09:00 tot 10:00 uur
  Dit webinar neemt u mee in het verhaal van de Twentse Koers. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Waar staat en gaat de Twentse Koers voor?
  • Hoe verloopt het inhoudelijke proces?
  • Wat brengt de vijfjarige verlenging ons?
  • Waar staan we nu?
  • Wat staat er de komende tijd op de planning?

   Aanmeldlink

 

 • Ouderen – 13:00 tot 14:00 uur
  Bij de ouderen zijn de ketensamenwerking en de soepele doorstroom tussen de WMO, wijkverpleging en Wlz belangrijke onderdelen. Daarnaast komen thema’s aan bod zoals eenzaamheid, dementie en wonen. Op welke manier? Dat onderzoekt u samen in dit webinar.

  Aanmeldlink

 

 • Preventie en gezondheid – 16:00 tot 17:00 uur
  Het gaat hierbij om de breedste zin van het woord. Van leefstijl gerelateerde onderwerpen, zoals overgewicht, roken en alcohol, tot kansrijke start. Welke thema’s en projecten vindt u nog meer belangrijk?

  Aanmeldlink

 

Meer weten over de partijen achter de Twentse Koers?

Ga naar twentsekoers.nl/