Zó omarmen je mensen zorgtechnologie

Waar liggen de kansen en risico’s als je zorgtechnologie wilt inpassen in je organisatie? Hierover vond op het vorige Kennisfestival Technologie in zorg & welzijn een interactieve sessie plaats waarin zorgprofessionals hun ervaringen deelden. Dankzij het gesprek vonden zij bovendien samen antwoorden op vragen als ‘bestaat er een blauwdruk voor implementatie’? En ‘welke aanpak werkt’?

De organisatie was in handen van de TZA Twente, Achterhoek en IJssel-Vecht, mbo- en hbo-instellingen en werkgeversverenigingen. Kijk hier de online sessie terug:

Innovatie en hoe je het een stap verder krijgt in je organisatie