Zorgprobleem anders bekeken (en opgelost …)

Tijdens ons ledenevent in november (samen met TZA en TAZ Twente) nam Tabo Goudswaard de honderden aanwezigen mee in de stappen die je zet in Maakkracht. Daarna waren er afzonderlijke sessies om te volgen. Tabo gaf hierin een verdiepingsslag van de 2e Maakkracht-stap: het probleem bekijken vanuit de menselijke waarden die erbij horen. Debbie Coenraats (TAZ Twente) was erbij en ontdekte een mooi voorbeeld van omdenken. Ga jij vanuit de opdracht ook omdenken en oplossingen voor je zorgproblemen creëren?

Groepsopdracht met prikkelende vragen

“In groepjes gingen we aan de slag met de volgende opdracht:

  • Welke menselijke waarden spelen een belangrijke rol in het werk wat je doet? 
  • Ken je voorbeelden van situaties waarin de omgang met die waarde heel goed gaat? 
  • Wat gebeurt er als je dat mechanisme kopieert naar jouw werkplek?”

Inspiratie vanuit verkeersregels

Debbie tekende daarna een verrassende uitkomst bij een van de groepen op. “Zorgtechnologie vinden mensen spannend en ingewikkeld, maar we hebben er allemaal mee te maken. De waarde is dat het begrijpelijk/herkenbaar moet zijn voor een grote groep gebruikers. Waar zien we dit nog meer?  Bij de verkeersregels! Die zijn best complex, maar iedereen dealt ermee.”

Uitkomst: rol voor pictogrammen en kinderen

De groep van Debbie kwam dankzij Tabo-opdrachtvragen en de vergelijking met de verkeersregels tot verrassende oplossingen: “Pictogrammen zijn hier in het verkeer heel helpend; dit wordt bij technologie onvoldoende gebruikt. En bij verkeersregels beginnen ze ook al bij kinderen, dus wellicht moeten we eerder beginnen met uitleg van technologie bij kinderen en we kunnen technologie breder benaderen. Zorgtechnologie is ingewikkeld, maar niet ingewikkelder dan het gebruik van een smartphone …”

Heb jij ook een mooie manier van omdenken?

Liet jouw zorgorganisatie zich inspireren door andere vakgebieden om tot een mooie oplossing te komen? Deel het via communicatie@vitaaltwente.nl.

Of bekijk een voorbeeld van hoe je met een tekening/fotoverhaal succes bereikt.