Highlights programma- teambijeenkomst

Op 28 augustus haalden we bij de programmateambijeenkomst van Vitaal Chronisch Ziek kennis op vanuit verschillende aanwezige disciplines. Zoals:

  • patiëntvertegenwoordiging (DVN)
  • leefstijlcoaches
  • huisartsen
  • diabetesverpleegkundigen

Doel: een technologie ondersteund zorgpad vormgeven.

Highlights van de bijeenkomst

Aanwezige huisartsen deelden hun zorg vanuit eerder opgedane ervaringen met een diabetesplatform. Ook benadrukten zij het belang van patiëntperspectief. Daar begint het. Die link is er. We ontwikkelen het aanbod vóór en dóór mensen met diabetes type 2. DVN onderstreepte de meerwaarde van meer persoonsgerichte zorg door technologie. Leefstijlcoaches zijn enthousiast om mee te denken en te doen.

Dit spraken we af:

  • Huisartsen uit FEA-gebied blijven graag betrokken in expertgroep.
  • FEA Directeur Innovatie en ICT Lidwien Kruijswijk-Jansen zit in programmateam.
  • Overige leden programmateam werken voorstellen uit voor technologiekeuze en hoe dat plek kan krijgen in dagelijkse praktijk. Daarmee doen we ons voordeel met de Diameter die in onderzoek verband wordt ingezet in ZGT.
  • THOON (nu partner Vitaal Twente) vragen we bij Vitaal Chronisch Ziek.