Hoe kom ik tot een pakket van eisen?

Je hebt in de vorige stap samen met belangrijke betrokkenen gekeken naar de verwachtingen die je hebt ten aanzien van de technologie. In deze stap gaan we kijken of die verwachtingen daadwerkelijk overeenkomen met wat de technologie minimaal zou moeten doen om een oplossing te bieden voor het probleem. je gaat nu preciezer kijken aan welke eisen de technologie moet voldoen om van meerwaarde te zijn binnen jouw organisatie. De volgende eisen kun je stellen aan de technologie die je wilt gaan inzetten:

  • Gebruikersgemak: moet makkelijk in het gebruik zijn, altijd en overal, onafhankelijk van de context waarin je het gebruikt. Moet de technologie makkelijk te gebruiken zijn voor meerdere doelgroepen? Wie moet met de technologische toepassing overweg kunnen? Alleen zorgprofessionals, of zorgprofessionals en cliënten?
  • Prestatie: moet de technologie overal en op elk moment kunnen presteren, dus bijvoorbeeld zowel aan het bed van de patiënt als in de huiskamer van afdelingen en in de keuken van een instelling? Afhankelijk van waar de technologie voor bedoeld is, zal gekeken moeten worden of de eis gesteld moet worden of de technologie overal op het hoogste niveau moet presteren of dat dit niet noodzakelijk is.
  • Integratie: welke eisen moeten er gesteld worden aan de technologie qua integratie met bestaande systemen en/of software?
  • Maatwerk/personalisatie: is de technologie zo in te stellen dat er verschillende gebruikers op hun eigen manier mee kunnen werken?
  • Kwaliteitsstandaarden: moet de technologie een CE markering hebben?
  • Materiaal: welke eisen moeten er gesteld worden aan het materiaal van de technologie? Op sommige plekken moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met bacteriële omgevingen etc.