Innovatieversneller voor TAO Hub en lijnloze COPD

Najaar 2022 introduceerden we vanuit Vitaal Twente de Innovatieversneller: vouchers om te helpen zorgtechnologie (beter) een plek te geven in organisaties. In juli 2023 kenden we 2 van deze Innovatieversnellers toe. Namelijk aan de Twentse ActieOnderzoek Hub (TAO Hub) en lijnloze COPD. Zij krijgen elk 7500 euro om onder meer advies in te huren via kennispartners van Vitaal Twente.

TAO Hub in het kort

Het idee voor de TAO Hub is ontstaan vanuit verschillende lopende actieonderzoeksprojecten. Roessingh Research and Development (RRD) verkent met Roessingh Centrum voor Revalidatie de implementatie van wearables in de zorg via actieonderzoek. Saxion Hogeschool startte samen met Tactus Verslavingszorg en Universiteit Twente een actieonderzoek om de implementatie van e-health op de verschillende behandelafdelingen een handje te helpen. In beide projecten merkten de deelnemers dat het handig is kennis en ervaringen met andere actieonderzoekers uit te wisselen en van elkaar te leren. De organisaties hopen dankzij de Innovatieversneller te komen tot een toolkit voor actieonderzoek.

Lijnloze COPD in het kort

Lijnloos samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten en cliënten. Dat is waar Zorg voor Morgen al een aantal jaren aan werkt. Binnen de programmalijn ‘zorg voor chronisch zieken’ startte een stuurgroep hiervoor al met het project ‘lijnloze COPD’. Dit is speciaal bedoeld voor patiënten met COPD die een hoog risico van klachten of hoge (ervaren) ziektelast hebben. Dankzij allerlei professionals uit de praktijk leidde het project inmiddels tot een zorgpad dat nu rijp is voor implementatie. Wat nog ontbreekt? Aanpassingen aan de software van huisartsen (VIPLive, het netwerkinformatiesysteem) én FEV1/FEV6-meters bij de huisartsen om snel een indicatie te geven of een patiënt COPD heeft. Dáár is de Innovatieversneller voor bedoeld.

Zorg voor Morgen is een samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis ZGT, huisartsenzorg Twente, de VVT-aanbieder ZorgAccent, Carintreggeland en Trivium Meulenbeltzorg en Menzis. In de stuurgroep voor lijnloze COPD zitten longarts, huisarts, POH, gespecialiseerde longwijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en apotheek.

Meer weten over de voucher voor innovatieversnelling?

Wil jouw organisatie ook innovatie versnellen? Kijk snel of ook voor jouw project een voucher beschikbaar is. Klik hieronder op de link voor alle ins & outs.