Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

27 november 2020

Knelpunten rondom dementiezorg op ’n rij

Zorg aan mensen met dementie, hoe kan die beter? En hoe kan technologie daarbij helpen? Binnen Vitaal Oud verkennen we met de deelnemende partners waar de knelpunten zitten. Uit de eerste gesprekken komen de volgende naar voren:

 • Knelpunten vanuit zorgorganisaties
 • Knelpunten bekeken vanuit zorgmedewerkers
 • Knelpunten bekeken vanuit technologie

Hieronder ontdekt u welke punten dit precies zijn. We zien trouwens ook knelpunten bij mensen met dementie en hun omgeving. Welke dat precies zijn? Dat verkennen we in de komende periode.

Knelpunten vanuit zorgorganisaties

 • Samenwerking zorg-welzijn is nodig, maar partijen weten elkaar nog niet (altijd) goed te vinden. Én er zijn veel verschillende samenwerkingsverbanden binnen Twente. We kijken kritisch naar de positie van Vitaal Oud en sluiten waar mogelijk aan op bestaande initiatieven.
 • We willen preventief gaan werken, maar hoe doe je dat? Hoe voorkomen we als netwerk zo veel mogelijk crisissituaties?
 • Financiering van zorg kan samenwerking én uitvoering integrale zorg remmen

Knelpunten rondom zorgmedewerkers

 • Hoe mensen met dementie eerder in beeld te krijgen?
  Eerste fase vraagt veel van mantelzorgers; hoe kunnen wij hen (beter) ondersteunen?
 • Veel druk op informele en formele netwerk om langer zelfstandig thuis te wonen
  In het bijzonder bij mensen met complexe zorgvraag (waaronder mensen met dementie)
 • Minder zorgpersoneel beschikbaar; medewerkers zoeken naar andere (technologische) interventies.

Knelpunten rondom technologie

 • Technologie gebruiken hangt af van competenties van cliënten, hun netwerk én zorgprofessionals. Behoefte bij zorgprofessionals aan deskundigheidsbevordering.
 • Angst/terughoudendheid voor inzet technologie onder zorgprofessionals.
  Succesverhalen ontbreken of worden niet breed gedeeld.
 • Hoe van succesvolle pilot naar duurzame implementatie in werkproces?
 • Hoe kom je tot duurzame financiering?
  Social return on investment kan helpen, zodat voor alle partijen kosten en baten inzichtelijk worden.

Hoe nu verder?

De komende tijd duiken we dieper in bovenstaande, en dan vooral bekeken vanuit de mogelijkheden. Ook gaan we na wat er in de omgeving van mensen met dementie aan knelpunten ligt om (mogelijk) op te lossen.

Wie zijn ‘we’ – de partners

Binnen Vitaal Oud werken we met Zorggroep Sint Maarten, TMZ, Livio en Menzis.

Meer weten? Meedenken?

Mail naar info@vitaaltwente.nl.