Onderzoeksprotocol

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

In een onderzoeksprotocol wordt het stappenplan van een onderzoek beschreven. Vaak worden daarin de volgende punten beschreven:

  • Doel van het onderzoek (inclusief onderzoeksvraag);
  • Methode: bij wie ga je het onderzoek uitvoeren, met welke metingen (bijv. interviews of vragenlijsten);
  • Data-analyse;
  • Ethische aspecten: waar sla je data op? Is er toestemming nodig van het onderzoek?

Een uitgebreide versie van een onderzoeksplan kun je hier vinden.