Landelijke subsidies voor de zorg

Landelijke subsidies voor de zorg

Subsidies voor initiatieven en mogelijkheden in de zorg en voor een gezonde leefstijl.

Subsidie voor veelbelovende zorg

Behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, kunnen via de regeling Veelbelovende zorg een tijdelijke financiering krijgen. In de subsidieperiode moeten dan wel goede onderzoeksgegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de behandeling. De uitvoering van de regeling is in handen van het Zorginstituut en ZonMw.

Subsidie voor onderzoek naar zorg in de eigen leefomgeving

De regeling Zorg in eigen leefomgeving biedt financiering voor onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar maken van technologie die helpt bij een gezonde leefstijl. Het gaat hierbij specifiek om technologie die gebruikt wordt in de eigen leefomgeving, zodat zorginstellingen worden ontlast.

Subsidie voor kleinschalige projecten rondom zorg en gezonde leefstijl

Deze subsidie is bedoeld voor non-profit organisaties met een kleinschalig project op het gebied van zorg en gezonde leefstijl. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per project. Je project krijgt deze subsidie als het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, bijvoorbeeld door het stimuleren van gezonde voeding of meer beweging.

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

Heeft je zorg- of onderzoeksinstelling een project afgerond binnen een van de vier ZonMw-programma’s Actieprogramma Grip op Onbegrip, DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen of Translationeel Onderzoek? En heeft je project mooie resultaten opgeleverd om de zorg te verbeteren? Maak dan gebruik van deze subsidie om passende zorg in de praktijk te implementeren.

Subsidie voor implementatie science practitioner Fellowships

Wil je zorgprofessionals in je organisatie opleiden tot implementatie science practitioner? Dan kunnen ze gebruikmaken van deze persoonsgebonden subsidie. Doel ervan is om de implementatie van kennis op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en/of passende zorg in praktijk, beleid en onderwijs te bevorderen en zo de zorg te verbeteren.

Subsidie Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis

Er is in Nederland nog niet veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hulpmiddelen thuis. Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis van ZonMw wil kennisontwikkeling op dit gebied stimuleren. Doe je onderzoek naar effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg? Dan kun je deze subsidie aanvragen.

Innovatiekrediet voor klinische ontwikkeling van medicijn of apparaat

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. Je kunt dit krediet krijgen als je bijvoorbeeld werkt aan de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat.

Subsidies voor praktijkgericht onderzoek met kennispartners

Werk je als zorgorganisatie samen met een van onze kennispartners Universiteit Twente, Saxion of ROC van Twente? Dan zijn de subsidieregelingen van Regieorgaan SIA interessant. Voor ondernemers is er de regeling RAAK-mkb en voor publieke instellingen RAAK-publiek. De subsidies zijn bedoeld voor praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling)

(Mkb-)ondernemers in de topsector Life Sciences & Health die willen samenwerken en innoveren, kunnen gebruikmaken van de MIT-regeling. MIT staat voor: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Vooral als je je richt op innovaties die aansluiten bij de gezondheid- en zorgmissies van het ministerie van VWS, maak je kans op deze financiële ondersteuning.

Voor aanbieders van e-health oplossingen

Ben je aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo? En wil je met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor jullie. Het doel van de regeling is dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Mis je een subsidie? Of is er eentje verlopen?

Meld het ons via communicatie@vitaaltwente.nl.

Ontvang 'n seintje bij elke nieuwe subsidie

ZonMw heeft regelmatige nieuwe subsidiemogelijkheden voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Op de hoogte blijven van de actuele oproepen? Ga naar openstaande subsidies.

Ontwikkel- of produceerpartners gezocht?

Zoek je een partner om samen nieuwe, innovatieve business mee te ontwikkelen? Of zoek je een onderneming of kennisinstelling om samen een onderzoek mee op te zetten? Regel het via de KVK Business Challenge ! Of vraag Vitaal Twente om connecties.