Federatie Eerstelijnszorg Almelo

Federatie Eerstelijnzorg Almelo en omstreken (FEA), opgericht in 2010, faciliteert huisartsen en andere eerstelijnsbehandelaars in de regio Almelo bij het verlenen van goed afgestemde zorg aan de patiënt.

FEA volgt de actuele ontwikkelingen in de zorg en ondersteunt huisartsen bij het inspelen hierop. Via de federatie spreken de huisartsen als één partij met zorgverzekeraars en ketenpartners over inkoop, innovatie en kwaliteit van zorg.

De patiënt heeft geen directe relatie met FEA, maar ondervindt wel de positieve effecten die ontstaan door de inzet van FEA op het gebied van kwaliteit van (chronische) zorg en de samenhang daarin.
FEA is hét contact richting huisartsen voor alle partners in de zorg.

Geen projecten gevonden.