Refereergroep e-healthimplementatie en -evaluatie gestart

Afgelopen januari startte de refereergroep ‘e-health-implementatie en -evaluatie’. Ruim 20 onderzoekers en projectleiders meldden zich aan voor dit leernetwerk vanuit Leren Innoveren. Hun doel?  Samen meer inzicht krijgen in de theorie achter implementatie en evaluatie van e-health en overzicht van evaluatie- en implementatie-methoden voor deze zorgtechnologie.

Contacten opdoen & onderzoek delen

We merkten daarnaast dat het netwerk ook enorm goed helpt om mensen met elkaar in contact te brengen, bij wie ligt welke expertise in onze regio? Daarnaast is er ook ruimte voor het delen van eigen onderzoek en intervisie, discussie en met elkaar meedenken: hoe passen we die theoretische kennis bijvoorbeeld toe in ons werk?

Wie doen (tot nu toe) mee?

Van o.a. Saxion, UT, RRD tot zorginstellingen Livio, Zorggroep Sintmaarten, MST en ZGT. Elke maand treffen zij elkaar digitaal.

1e resultaten

Het was verrassend hoeveel kennis er in de regio is op het gekozen vlak! De aanwezigen waren enthousiast en een in februari en maart zijn dan ook al nieuwe bijeenkomsten gehouden. Wil je ook aansluiten? Kijk in de agenda voor de volgende datums. Stuur dan een mail naar info@vitaaltwente.nl en ontvang de link voor online deelname. Deze deelname is gratis.