Sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw Vitaal Twente account.

Indien u uw logingegevens kwijt bent kunt u contact opnemen met info@vitaaltwente.nl

Aanmelden

Om de kennisbank te kunnen bekijken heeft u login gegevens nodig. U kunt login gegevens aanvragen wanneer uw organisatie partner is van Vitaal Twente. Met dit formulier kunt u deze login gegevens aanvragen.
 • (sla bovenstaande veld over)

Uitloggen

Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Annuleren Uitloggen

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente. Heeft u aantoonbare expertise en kunt u concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente?

 • U heeft aantoonbare expertise en wilt en kunt concreet bijdragen aan het verbeteren van de vitaliteit in de regio Twente
 • U ontwikkelt met andere partners projecten en voert deze uit.

Vitaal Twente nodigt organisaties die actief willen zijn in de regio Twente uit om zich aan te sluiten bij Stichting Vitaal Twente.

Heeft u een idee? Laat ons u helpen!

Wilt u graag meewerken aan de ontwikkeling van de vitaalste regio van Nederland, dan kunt u hier uw idee indienen.
Wij gaan zorgvuldig met uw idee om en nemen contact met u op.

Wilt u een ook al een project indienen, dan dient dit project aan een aantal criteria te voldoen. Zie hier voor meer informatie over deze criteria.

2 april 2021

RIVM-rapport over de netwerken in ouderenzorg

Door welke elementen pakt de samenwerking in de integrale ouderenzorg goed uit? Wat leveren ze op voor ouderen en professionals? En wat kan beter? Dat presenteerde het RIVM begin april in een factsheet.

Aanleiding onderzoek door RIVM

In Nederland werken steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Hierin bieden zij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, inclusief welzijnsactiviteiten, aan voor ouderen die thuis wonen. Het RIVM heeft onderzocht welke elementen er volgens professionals voor zorgen dat de samenwerking goed uitpakt, wat deze elementen opleveren voor ouderen en professionals, en wat daarvoor is gedaan.

Mooie resultaten

Professionals zijn positief over de samenwerking binnen de netwerken integrale ouderenzorg, zowel wat betreft de uitvoering als de beleving van hun werk. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gemakkelijker overleggen met professionals uit andere disciplines, waardoor ze sneller en betere oplossingen kunnen bedenken. Dat geeft hen meer werkplezier. Ook ouderen hebben volgens professionals baat bij integrale samenwerking. Zo hebben professionals door informatie vanuit verschillende disciplines met elkaar te delen de (thuis-)situatie van ouderen en hun mantelzorgers eerder en completer in beeld. Ook is er meer oog voor hun welzijn.

5 Succesfactoren

Op basis van de ervaringen van professionals heeft het RIVM vijf werkzame elementen benoemd die eraan bijdragen dat de samenwerking positief ervaren wordt. Dit zijn:

 1. Elkaar kennen en begrijpen
 2. Korte lijnen hebben
 3. Kennis en expertise delen
 4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 5. Behoeften ouderen en mantelzorgers centraal

4 Aandachtspunten

Ondanks de positieve ervaringen zijn er volgens professionals ook nog aandachtspunten. Voorbeelden zijn:

 • het belang van structurele financiering
 • een betere uitwisseling van gegevens tussen professionals
 • meer verbinding tussen het medisch en sociaal domein
 • meer samenwerking tussen professionals en ouderen en hun mantelzorgers

Hierboven trof u de samenvatting van het onderzoek. Download hier de hele factsheet.