Successen & tegenvallers dementietechnologie

Hoe kan technologie helpen om​ mensen met dementie langer thuis te laten wonen? Wat laat onderzoek zien over de effecten van de technologie leefstijlmonitoring? En waarom vergoeden zorgverzekeraars dit amper? Johan van der Leeuw, senior adviseur Zorgtechnologie bij Kenniscentrum Vilans, deed het 30 maart uit de doeken in een webinar van Vitaal Oud. Een kleine 40 deelnemers deden nieuwe ontdekkingen.

Webinar gemist? Terugkijken?

Een terugblik zie je via onderstaande opname. Of lees hierna de samenvatting van het webinar.

Leefstijlmonitoring met Sensara en Tessa

Als het gaat om leefstijlmonitoring en sociale robotica bij dementie in de thuissituatie kan er al heel veel. Vilans presenteerde hierover in 2019 al een infographic met technologieën voor verschillende fasen van dementie bij thuiswonenden. Door snelle ontwikkelingen is de infographic al toe aan een update. Van der Leeuw focuste hiervoor in het webinar op het systeem van Sensara, marktleider van de technologie leefstijlmonitoring (circa 1.000 sytemen in 11 zorgorganisaties). Ook het systeem Tessa kwam aan bod.

Wat kan er al?

Bij leefstijlmonitoring doen systemen observaties rondom:

  • het aantal mensen (risico op sociaal isolement)
  • in en uitbewegingen om dwaalgedrag te detecteren
  • slaappatronen
  • loopsnelheid (risico op valpreventie)
  • globale beweegpatronen in huis
  • routines in keuken en badkamer

Kennis over aantal toiletbezoeken

Voldoende toiletbezoek is bijvoorbeeld belangrijk om te volgen; drinkt een persoon voldoende? Gevolgd door monitoring van een routinematig patroon van toiletbezoek. Drinkt en toiletteert iemand te weinig? Dan krijgt de mantelzorger een seintje; er bestaat dan mogelijk een risico op urineweginfectie met een kans op een delier. En dat heeft veel consequenties voor de oudere, de mantelzorger en de professionele zorg.

Al in 2 weken patronen te zien

Een systeem doet er circa 2 weken over om, na installatie, een betrouwbaar patroon vast te stellen. Het systeem geeft gele of rode meldingen aan de mantelzorgers en bijvoorbeeld casemanagers dementie.

Wat levert leefstijlmonitoring op?

Verschillende onderzoeken tonen aan dat mantelzorgers door de technologie minder subjectieve stress krijgen. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven van de mantelzorgers. Dit komt vooral doordat zij nu sneller kunnen inspelen op de actuele situatie (o.a. vroegsignalering van een crisissituatie). Een belangrijk effect hiervan? Dat een mantelzorger de zorg thuis eventueel langer volhoudt en dat opname van de oudere pas later nodig is.

Waar zitten knelpunten?

Van der Leeuw schetste ook moeilijkheden rondom vergoeding van deze technologie vanuit verschillende zorgverzekeraars. Die verzekeraars willen vooral besparing van tijd en inzet van professionele zorgverleners. Verzekeraars verschillen hierin weliswaar, onderling en per regio; toch gaat het overall moeizaam.

Nieuwe resultaten naar ministerie

Vilans biedt binnenkort de resultaten van een nieuw onderzoek aan bij het ministerie. Doel: op kort termijn verandering bereiken in hoe de zorgverzekeraars hiermee omgaan.

Meld problemen met vergoedingen

Heb je problemen en vragen rondom vergoedingen voor inzet van leefstijlmonitoring? Geef het door aan Van der Leeuw. Mogelijk kunnen we vanuit Vitaal Twente samen met Vilans en samenwerkende partners uit de VVT-sector hierin meer bereiken. Ook als het gaat om opschaling van bijvoorbeeld leefstijlmonitoringsystemen en in kaart brengen van de effecten daarvan.

Mail hiervoor naar: Nicole Ketelaar via n.a.b.m.ketelaar@saxion.nl of Johan van der Leeuw via  j.vanderleeuw@vilans.nl.

Langgezond.nl