Tips om te starten met nieuwe businessmodellen in de zorg

We staan voor flinke uitdagingen als we onze samenleving vitaal willen houden. Gelukkig zien we onder meer veel ontwikkelingen rondom (digitale) technologieën voor gepersonaliseerde zorg en preventie. Maar … hoe leiden die tot duurzame waardecreatie? En hoe organiseer je ze levensvatbaar? Het online Vitaal Café in juni hielp antwoord vinden op die vragen. Dat leverde verrassende bottlenecks en vooral ook slimme tips op voor zorgorganisaties.

Bottlenecks volgens Timber Haaker (Saxion)

Een levensvatbaar nieuw businessmodel creëren is, zeker in de context van de zorg, een flinke uitdaging. Waar ‘m dat vooral in zit? Dat het lastig is nieuwe zorgtoepassingen definitief in te passen, zei dr.ir. Timber Haaker (Saxion). Hiervoor noemde hij verschillende redenen:

  • een heldere waardepropositie ontbreekt
  • acceptatie door gebruikers ontbreekt
  • er zijn technische uitdagingen
  • regelgeving werkt niet altijd mee
  • er is samenwerking nodig
  • via welke innovatieroute betaal je de duurzame implementatie

Hulp bij kiezen innovatieroute

Timber constateerde ook dat je verschillende innovaties routes hebt om uit te kiezen: consumentenroute, zorgaanbiedersroute, gemeenteroute, zorgverzekeraarsroute, overheidsroute. Kernvraag: wie moet je betrekken bij de uitwerking van het idee en wie moet je overtuigen van de meerwaarde? Vanuit Vitaal Twente bieden we je zorgorganisatie de mogelijkheid gratis een aantal uren van Timber of zijn collega’s in te zetten om te ontdekken wat slim is voor jóuw eventuele zorginnovatie. Neem hiervoor contact op met info@vitaaltwente.nl.

Van idee naar realiteit

Dr. Stephanie Jansen-Kosterink is senior onderzoeker Roessingh Research and Development. Voor zorginnovatie raadt zij aan: start vanuit de vraag hoe we ideeën voor technologie omzetten naar realiteit. Hoe zorg je dat verschillende mensen/organisaties allemaal de nieuwe technologische innovatie ondersteunen (winst voor elke belanghebbende). Haar belangrijkste advies hiervoor: laat de meerwaarde zien, in de vorm van de social return on investment (SROI)

Waarom SROI -methode?

SROI helpt met berekenen van de opbrengst voor iedereen én betrekt verschillende stakeholders in een vroeg stadium als je de meerwaarde van de technologie in kaart wilt brengen.

Praktijkvoorbeeld SROI: robot als gastheer, maatje en meer

Zelf berekende Stephanie in de afgelopen periode een SROI voor de inzet van robot Scotty in Roessingh Centrum voor Revalidatie. Hierbij keek ze vanuit 4 rollen voor Scotty:

  • assistent van de verpleegkundige
  • assistent van de fysiotherapeut
  • gastheer/vrouw
  • maatje

Wat bleek? De SROI was helaas bijzonder laag, onder meer door de hoge kosten van de robot. Doorontwikkeling vraagt dan ook om na te denken hoe de kostprijs omlaag kan. Én hoe de robot meer functies kan krijgen en valt in te zetten bij een bredere doelgroep van eindgebruikers. Wil jij ook nadenken over wat een zorginnovatie kan opleveren en wie je hierbij nodig hebt? Ga naar onze pagina SROI

Vitaal Café terugkijken? Zelf inspiratie opdoen?

Bekijk meer uitkomsten van het online Vitaal Café terug. Klik hiervoor op de link hieronder, naar de afgesloten kennisbankpagina en bekijk de video.

Ben je wel lid van Vitaal Twente, maar heb je geen inlog voor de kennisbank? Mail naar info@vitaaltwente.nl.

https://www.vitaaltwente.nl/kennisbanken/hoe-ga-je-van-business-as-usual-naar-businessmodel/