Vele tinten grijs en diabetes-technologielessons learned

Technologiegebruik door ouderen en mensen met diabetes type 2 – dat stond 1 juli centraal in het digitale Vitaal Café: Tukkers over Technologie. Dat leidde tot verschillende verrassende inzichten. Zo kregen we een interessant beeld van hoe eenvoudig technologie mensen met diabetes type 2 meer grip kan geven op hun leven. En hoe bewustwording (én loslaten) van stereotypering rond ouderen de technologieontwikkeling een boost kan geven… (vind de opname aan het eind van deze pagina)

Wie zijn die mensen die we langer thuis willen laten wonen?

Hoe kan technologie helpen ouderen langer (zelfstandig) thuis te laten wonen? Spreker Femke Nijboer, onderzoeker en universitair docent aan de UT, haakte daarop in. Ze vertelde over het internationale onderzoek Pharaon. Dat onderzocht of én hoe  technologie eenzaamheid onder ouderen in Twente kan bestrijden. Een belangrijke les daaruit voor ontwikkelaars van zorgtechnologie:

“Jullie willen wel altijd technologie ontwikkelen, maar we hebben een maatschappelijke verandering nodig. Want ouderen worden continu gestereotypeerd door de maatschappij: kwetsbaar, zwak en weinig kennis van technologie.”

Vele tinten grijs

Om stereotypering rondom oudere Twentenaren onder de aandacht te brengen, ontwikkelden studenten van Saxion Hogeschool een maatschappelijke interventie. Die bracht de diversiteit van ouderen in beeld. Zij maakten hiervoor een video die verschillende ouderen toont met hun eigen hobby’s en bezigheden. De video laat zien hoe iedereen op zijn eigen manier leeft. Er is namelijk niet één tint grijs, er zijn  vele tinten.

De studenten brengen dit nu nog breder onder de aandacht via een speciale Instagram-pagina.

Uitgetelde bejaarde? Of vitale oudere?

Secil Arda, voorzitter PROO (Participatieraad Ouderen Overijssel), vulde aan dat ouderen nog een belangrijke bijdrage leveren in de maatschappij. Driekwart van de ouderen wordt door de PROO gezien als vitale ouderen. Zij horen als volwaardige burgers mee te doen in de Overijsselse samenleving.

Ouderen leren omgaan met technologie

PROO werkt aan ‘Technologie in de zorg’, een project dat ouderen laat kennismaken met technologie en de omgang daarmee. “Technologische ontwikkelingen gaan vaak van zorgaanbieders uit. De ontwikkelingen gaan over ouderen, maar de ouderen zelf worden te weinig betrokken bij deze ontwikkelingen”, stelde Arda. Mede daarom brengt PROO zorgaanbieders en zorgontvangers bij elkaar; via ontmoetingsmarkten, webinars en een probeerservice.

PROO riep ook ontwikkelaars van technologieën op naar de zorgontvangers te luisteren. En om hun behoeftes te gebruiken bij digitale ontwikkeling. “Praat mét ouderen en niet óver ouderen”, aldus Arda.

Grip op diabetes type 2 dankzij technologie?

Een vrouw met diabetes type 2 vertelde hoe ze sinds kort technologie uitprobeert om haar suikerwaarden meer onder controle te krijgen. Hoe? Door inzicht te krijgen in hoe voeding en beweging hierop invloed hebben. Hiervoor doet ze mee aan TOPFIT Citizenlab Grip op Diabetes, waar ook Vitaal Twente aan meewerkt.

Sensor op bovenarm om te scannen

De deelneemster aan de pilot draagt nu een kleine sensor  op haar bovenarm. Deze scant ze met de FreeStyle Libre-app. Via -nu nog- een tweede app genaamd Clear voert ze haar maaltijden en eetmomenten in. Clear analyseert vervolgens het effect van voeding op de suikerwaarden. Ook kijkt de app welke voeding het meest geschikt is voor haar en geeft deze een persoonlijk dieet- en leefstijladvies.

Eerste reactie van deelnemer

“Ik kan precies zien welk effect bepaalde voedingsmiddelen hebben op mijn bloedsuiker. […] Met mijn huisarts ga ik bespreken of mijn medicijnen omlaag mogen, omdat ik gedaald ben in mijn bloedsuikerwaarden”, vertelde de deelneemster. Haar succesverhaal laat de gevolgen zien van technologie; persoonlijk inzicht, gewichtsverlies, een vitaler leven en meer eigen regie en zelfmanagement.

Gemist? Terugkijken?

De uitkomsten van het totale Vitaal Café gaven prima handvatten om de toekomst van technologie verder mee in te gaan. Kijk het webinar terug via onderstaande video.

  • tot 24e minuut: UT-project Pharon voor/over ouderen
  • 24e minuut: PROO, over hoe vitaal ouderen zijn
  • 40e minuut: introductie ‘Grip op diabetes’ van TOPFIT Citizenlab
  • 42:29 minuut: gebruikster aan het woord over sensor op arm