Voor- en nameting

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

Door gebruik te maken van een voor- en nameting kan het effect van een technologie of interventie bepaald worden. Het is belangrijk om goed te bepalen wat er gemeten moet worden en hoe lang er gebruik gemaakt dient te worden van de technologie om een effect te mogen verwachten.

Ter illustratie – Binnen jouw organisatie wil je gebruik gaan maken van wearable om cliënten meer te laten bewegen. Gebruikersgemak is een uitkomstmaat die al naar 1x gebruik gemeten kan worden maar ook na een periode van 4 weken gebruik van de wearable. Door gebruikersgemak elke week uit te vragen kun je zien of dit verandert over de tijd en of cliënten steeds gemakkelijk gebruik kunnen maken van de technologie. Maar als je wilt bepalen of cliënten meer gaan bewegen is het belangrijk om een langere periode te meten, bijvoorbeeld 6 weken. Omdat het dragen van een wearable vaak gelijk effect heeft (cliënten gaan meer bewegen) is het belangrijk om ook andere objectieve uitkomstmaten mee te nemen, zoals fysieke capaciteit of kwaliteit van leven.