Ontwikkeling emotie-intelligente robots in de zorg

Ontwikkeling emotie-intelligente robots in de zorg

In de toekomst ondersteunt een emotie-intelligente robot (EI-robot) zorgprofessionals en cliënten. Of toekomst? De eerste EI-robots gingen begin oktober 2023 al aan de slag bij gehandicaptenzorgaanbieder Ipse de Bruggen en ouderenzorgorganisatie Zorggroep Elde...
Hartdagboek-app: bij een vermoeden van hartfalen

Hartdagboek-app: bij een vermoeden van hartfalen

De Hartstichting ontwikkelde samen met de Philips Foundation een Hartdagboek-app. Deze app helpt cliënten om te ontdekken of eventuele klachten wijzen op hartfalen. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, kortademigheid of vocht vasthouden. De app maakt het gemakkelijk om...
Met digitale praktijk tekort aan huisartsen te lijf

Met digitale praktijk tekort aan huisartsen te lijf

In Hardenberg zijn zo weinig huisartsen, dat hiervoor nu technologie wordt ingezet. Hoe? Door een proef te doen met een digitale praktijk voor nieuwe inwoners zonder huisarts. Hoe werkt het? Patiënten bellen niet eerst naar een assistent, maar krijgen rechtstreeks...
App SAM: Stress Autism Mate

App SAM: Stress Autism Mate

Je zult het maar hebben, autisme. Best lastig om dan om te gaan met de stress die dat veroorzaakt. Precies dáár helpt de app SAM bij mee. SAM staat voor Stress Autism Mate en is dan ook een gepersonaliseerde, lerende applicatie die de eigen regie van mensen met deze...
Samen Kwiek: zorgvraag & aanbod online bij elkaar

Samen Kwiek: zorgvraag & aanbod online bij elkaar

Misschien is de oplossing voor de vergrijzing en groeiende zorgvraag (versus te weinig aanbod): beter samenwerken in de zorg. Daar werken de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstate en Health Valley in ieder geval samen aan. Hoe? Vanuit het...