Samen Kwiek: zorgvraag & aanbod online bij elkaar

Misschien is de oplossing voor de vergrijzing en groeiende zorgvraag (versus te weinig aanbod): beter samenwerken in de zorg. Daar werken de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstate en Health Valley in ieder geval samen aan. Hoe? Vanuit het Europese project dRural. In het bijzonder op het nieuwe platform Samen Kwiek.

Doel: mensen én medici bij elkaar

Het platform verbetert de samenwerking tussen

  • de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn)
  • de eerste lijn (waaronder fysiotherapeuten en huisartsen)
  • de tweede lijn (ziekenhuiszorg)

Zo werkt het

Zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven plaatsen hun aanbod op Samen Kwiek. Inwoners en zorgverleners zoeken hiertussen dan naar passend aanbod. Deze vorm van zorgtechnologie is dus heel laagdrempelig en eenvoudig, terwijl hier een grote groep mensen én zorgverleners makkelijk bij kan aanhaken.

Voorbeelden

  • Eenzame mensen zoeken via Samen Kwiek naar maatjes om samen iets te doen.
  • Ouderen die meer willen bewegen zoeken naar wandelclubjes
  • Wie voedingsadvies of beweeghulp nodig heeft, vindt diëtisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Status van project

Juni 2024 gaat het platform live.

Over dRural

Naast Gelderland-Midden werken ook 3 andere Europese regio’s aan zo’n platform:

  • Extremadura (Spanje)
  • Dubrovnik-Neretva (Kroatië)
  • Jämtland Härjedalen (Zweden) 

Meer weten?

platform Samen Kwiek 

www.drural.com