Langgezond.nl

Langgezond.nl

Vitaal Twente heeft in 2018 het project Langgezond.nl begeleid dat de wens had op te schalen naar alle 14 Twentse gemeenten. Langgezond.nl is een dienst die mensen boven de 65 de gelegenheid biedt zelf via een webportaal hun risico op kwetsbaarheid te screenen....