In dit project staat technologiegebruik in de verslavingszorg centraal om zo een effectievere en efficiëntere werkomgeving voor de professional en een betere dienstverlening richting de cliënt te kunnen waarborgen.

Het project had als doel om aan de kant van de cliënt – deze meer inzicht en regie te geven in zijn of haar behandeling, dit door gebruik te maken van blended behandeling en een mobiele applicatie.

Het eindproduct, de Stopmaatje app, is met enthousiasme door de potentiele eindgebruikers ontvangen. Belangrijk is ook dat zowel de projectpartners als externe partijen interesse hebben getoond om de app te gaan gebruiken.

Meer informatie : Stopmaatje – projectbeschrijving

Stopmaatje