Quick Scan SROI

Terug naar het Stroomschema Implementatie Technologie

Een Quick Scan SROI geeft snel inzicht in de maatschappelijke impact en de kosten en baten per stakeholder van een innovatie. De uitkomsten geven een bruikbaar beeld om te besluiten of een project wel of niet moet starten, welke stakeholders betrokken moeten worden, hoe de verandering moet worden ingericht en wat er aan contractinnovatie moet gebeuren. De schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes welke innovaties in zorg en welzijn worden geïmplementeerd en opgeschaald. Om zo bewust te kunnen kiezen voor innovaties die écht impact hebben.

Klik hier voor meer informatie.

Lunchbijeenkomst