Aanleiding: De aanleiding voor dit project zijn aanhoudende berichten over de vaak zware belasting van mantelzorgers. Werknemers in de zorg zijn vaker dan anderen mantelzorger, overbelasting (zowel fysiek als mentaal) is daarbij denkbaar en dit zou hun vitaliteit en hun arbeidsparticipatie kunnen belemmeren. Anderzijds blijkt uit de literatuur dat het verlenen van mantelzorg ook positief kan bijdragen aan het welbevinden van medewerkers, door de waardering die zij kunnen ondervinden en de persoonlijke ontwikkeling die zij kunnen doormaken.

Doel: Inzicht verkrijgen in welke medewerkers een hogere kans lopen op een verminderde kwaliteit van leven en een verminderde arbeidsparticipatie door de combinatie van werk en mantelzorg. En beeld krijgen bij mogelijk betere ondersteuning van deze medewerkers ter versterking van hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Aanpak: Daarom worden in dit verkennende onderzoek 20 interviews gehouden met medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties (Livio, Carint Reggeland, ZGT) die mantelzorg verlenen. Op basis van literatuuronderzoek is hiertoe een handreiking ontwikkeld, de interviews worden afgenomen door studenten van Saxion, onder begeleiding van docent/onderzoekers en HR-adviseurs van de organisaties. Resultaat zal zijn dat er een rijk en gevarieerd beeld is van alle aspecten van de combinatie werken in de zorg – mantelzorg verlenen; op basis daarvan zal met de zorginstellingen besproken worden of en hoe de betreffende medewerkers nog beter ondersteund kunnen worden in hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarbij worden de mogelijkheden voor toepassing van technologie (bijv. voor monitoring van belasting of ondersteuning met E-health) beoordeeld. Eind januari zal er een concept rapportage worden opgeleverd.

Status: dit project is afgerond

duurzaam inzetbaar