Ken je oudere!

Er is een groot aantal beweeginterventies voor ouderen die worden aangeboden vanuit verschillen partijen. Uit eigen ervaring en eerder onderzoek bleek dat ouderen minder deelnemen aan dit aanbod dan verwacht. Het is onduidelijk waarom. Daarom hebben in 2018 5 studenten HBO verpleegkunde zich hiermee bezig gehouden.

Onderzoek: wat motiveert ouderen gezond oud te worden?

Onder begeleiding van Saxion en in opdracht van Roessingh Research & Development hebben zij zich de volgende vraag gesteld: Wat is de behoefte en motivatie van Twentse ouderen om gezond ouder te worden? Na gesprekken met 10 Twentse ouderen komen de studenten tot de volgende conclusies:

  • Ouderen ondernemen nog veel activiteiten.
  • Het motiveert ouderen om te bewegen om conditie op peil te houden of ze worden gemotiveerd door anderen.
  • De ouderen hebben behoefte aan groepsactiviteiten waarbij de sociale contacten worden bevorderd en willen graag bewegen met verschillende leeftijden.

Hoe zien ouderen het ouder worden?

De meeste geïnterviewde ouderen zien ouder worden als zelfstandig blijven en geen gebreken krijgen. Zij leven van dag tot dag en handelen niet voordat er iets gebeurt. Ze handelen pas als ze hun leefstijl noodzakelijk aangepast moet worden, door bijvoorbeeld een life event.  De geïnterviewde ouderen geven op dit moment gemiddeld een 7,7 voor hun kwaliteit van leven.

Meer informatie

Download het onderzoek met resultaten en aanbevelingen.

  

Achtergrond van project Let’s Go

Aanleiding: Op basis van beweegkapitaal en beweegmotivatie lopen de wensen van senioren erg uiteen. De senioren vragen om een divers aanbod aan beweegactiviteiten en begeleiding. Vanuit verschillende partijen, zoals zorgverleners, sportbegeleiders en welzijnsorganisaties, wordt er aanbod gecreëerd om senioren meer te laten bewegen. Bij verschillende gemeentes zijn sociale kaarten beschikbaar waar tal van beweegactiviteiten op vermeld staan. Uitgaande van het beweegkapitaal en de beweegmotivatie van senioren kan het niet anders dat niet alle senioren zich gehoord voelen met het huidige aanbod en ook in het veld merkt men dat tal van activiteiten minder opgepakt wordt door de doelgroep dan verwacht door professionals. De vraag rijst: “Slaan wij hier de plak mis?”. 

Doel: Het doel van dit project is om het aanbod in beweeginterventie beter af te stemmen op de behoeften van de burgers van 65 jaar en ouder. Door in gesprek te gaan met deze burgers willen wij de individuele behoeften van deze burger met betrekking tot bewegen en het nastreven van een actieve levensstijl inzichtelijk krijgen. Vervolgens zullen we richtlijnen ontwikkelen voor aanbieders van beweeginterventies, zodat een grote groep senioren gezond gaat bewegen.

Aanpak: De activiteiten van het project bestaan uit:

  • Het opzetten van meerdere panels van burgers en bijeenkomsten/interviews met deze burgers om hun behoeften met betrekking tot bewegen en het nastreven van een actieve levensstijl in kaart te brengen, alsmede de motivatie en beweegredenen om wel of niet te bewegen;
  • Aan de hand van de uitkomsten van de burgerpanels een bredere  inventarisatie uitzetten in een grote groep senioren met betrekking tot bewegen en het nastreven van een actieve levensstijl, alsmede de motivatie en beweegredenen om wel of niet te bewegen;
  • Ontwikkelen van richtlijnen voor aanbieders van beweeginterventies om op groepsniveau passende beweeginterventie aan te bieden aan senioren met als doel deze senioren gezond te laten bewegen;
  • Verspreiden, delen van kennis en geven van voorlichting aan aanbieders en andere geïnteresseerden.
Let's Go